Exemple de intreprinderi srl

Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor Juridice şi a întreprinzătorilor individuali Nr. Prin urmare, stabilirea formei Juridice trebuie facută cu maximă seriozitate, conformez zicalei: „de 7 ori gândeşti şi o dată Tai”, având drept bază de Coruptia a variantelor, prevederile léglaţiei în vigoare. Societatea poate fi înfiinţată de un singur fondateur (alcătuită dintr-un singur acţionar) numai în cazul în Care fondatorul (acţionarul) nu este o altă Societate Comercială alcătuită dintr-o singură persoană. Pentru înregistrarea SRL este nevoie de constituirea unui capital social care nu poate fi mai mic de 5400 Lei. In societăţile cu răspundere limitată numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50. Calitatea de Membru o poate avea persoana Fizică de la vârsta de 16 Ani şi persoana Juridică. Articolul 136 alin. Cu privire la obligativitatea ţinerii contabilităţii, în art. Cui Revine răspunderea pentru ţinerea evidenţei Contabile? Antreprenorul individuel răspunde pentru obligaţiile ÎI cu tot patrimoniul său, Cu excepţia bunurilor Care, conforme Legii, nu pot fi urmărite. La Societatea în comandită numărul total al membrilor în cumul arithermétique nu trebuie să depăşească 20 de persoane, indiferent câţi sunt comanditaţi sau comanditari, important fiind ca cel puţin câte unul să reprezinte câte o parte. Camerei de Licenţiere privind condiţiile de licenţiere şi listele documentelor suplimentare, ce se anexează la cererile de eliberare a licenţelor pentru unele Genuri de activitate/Monitorul Oficial 70-72/260, 05. In cazul intreprinderii individuale prestarea serviciilor de masurari electrice si electromontaj, in caz de pagube provocation clientului de exemplu in urma unui scurtcircuit, conforme codului civil, persoana fizica raspunde cu intReg patrimoniul, INSA daca e vorba de un SRL (Cu UNIC asociat) in caz de Daune, persoana Juridica, adica SRL raspunde cu capitalul social, acum daca capitalul social este de 5400, Dar Dauna provocata este de 20.

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi Nr. Cooperativa de productie este o întreprindere de drept Privat cu SCOP lucrativ (inclusiv Comercial). Prima formă este „mai ieftină” ca lansare, Dar presupune mai multe riscuri Sub aspectul responsabilităţii. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetaţeanului (Familiei) şi Altor surSe care nu sunt interzise de léglaţie. Monitorul Oficial 14-15/52, 08. Ordinul Nr. Codul civil, Dar de Srl nimic clar, chiar daca Srl sont avea utliaje procure, respectiv incaperea si nu ar Acoperi creantele cum se procedeaza? Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) Nr. pentru entitate, standardele de contabilitate sunt obligatorii şi acestea se selectează în conformitate cu art. Moldova Nr. principalul document Care reglementează activitatea contabilă este Legea contabilităţii, Nr.

entitatea este obligată să ţină contabilitatea şi să întocmească rapoartele Risco în Modul prevăzut de prezenta lege, de standardele de contabilitate, de un de conturi Contabile şi de Alte acte normatif. Cf. Legii R. Societatea cu răspundere limitată poate fi înfiinţată şi de o singură persoană Juridică sau Fizică. Legea privind societăţile PE acţiuni Nr. In Societatile PE actiuni de Tip închis (Cu excepţia celor agricole) numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50). Recunosc, articolul corespunde prevederilor léglaţiei RM, dar nu şochează PE nimeni sintagma „SOCIETATE cu răspundere limitată” cu un SINGUR Fondator? Partea vatamata poate recupera doar 5400? Legea privind licenţierea unor Genuri de activitate Nr. ce sunt standardele Naţionale de contabilitate (SNC)? Monitorul Oficial 108-109/836, 06.

Monitorul Oficial Nr. Multumesc! Intreprindere individuala (II), sau Societate cu răspundere limitată (SRL)? Daca taceai filosof ERAI.